ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ (Food for Mankind) 3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ของการผลิตอาหารกับความต้องการอาหารของประชากร ชนิดและแหล่งอาหาร ระบบการผลิตอาหารและการ สูญเสียระหว่างการผลิต พฤติกรรมการบริโภคและความสำคัญของการบริโภคต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย หลักการแปรรูปและเก็บ รักษาอาหาร บทบาทขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องอาหารของมนุษยชาติ Relationship between food production and requirement based on population, varieties and sources of food supply. Food production systems and losses. Consumer preference and its importance to correct food consumption for body growth, principle of food processing and preservation, organization and their roles concerning food policy

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl