ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ (Food for Mankind) 3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ของการผลิตอาหารกับความต้องการอาหารของประชากร ชนิด และแหล่งอาหาร ระบบการผลิตอาหารและการสูญเสียระหว่างการผลิต พฤติกรรม การบริโภคและความส าคัญของการบริโภคต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย หลักการ แปรรูปและเก็บรักษาอาหาร บทบาทขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องอาหาร ของมนุษยชาติ Relationship between food production and requirement based on population, varieties and sources of food supply. Food production systems and losses. Consumer preference and its importance to correct food consumption for body growth, principle of food processing and preservation, organization and their roles concerning food policy.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl