คณะสัตวแพทย์

01507102 การจัดการสุขภาพเบื้องต้นในแมว (Fundamental Health Management in Cat) 1(1-0-2)

“ต้นก าเนิดของแมว สายพันธุ์และธรรมชาติ การเลือกลูกแมวและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเลี้ยง การดูแลลูกแมว การอุ้มและการ ฝึก การให้อาหารและความต้องการสารอาหารในแต่ละช่วงอายุ โปรแกรมการให้วัคซีนและการถ่ายพยาธิ การดูแลขนและผิวหนัง วิธีการให้ ยา วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดการในการเพาะพันธุ์ การจัดการในช่วงการคลอดลูก ปัญหาและโรค โรคติดต่อจากแมวสู่คน

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl