คณะสังคมศาสตร์

01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Society and Culture) 3(3-0-6)

แนวความคิด รูปแบบ และความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย การสังเกต การศึกษา และการวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ทางสังคมร่วมสมัย ความเข้าใจต่อพลวัตและการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม แนวโน้มของความสัมพันธ์ทางสังคมและ วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน Concepts, patterns and relations in contemporary thai society and culture; observations, studies and analysis of contemporary social phenomena; understanding of social dynamism, socio-cultural adaptation; trends of sociocultural relations in society.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl