คณะสังคมศาสตร์

01450101 สังคมไทยในโลกปัจจุบัน (Thai Society in Today’s World) 3(3-0-6)
 การประยุกต์สังคมศาสตร์ในการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบการเมืองและพลวัตทางสังคมในสังคมไทย กฎหมายและความสัมพันธ์ทางสังคมเสถียรภาพทางสังคม และการปรับตัวของสังคมไทยในโลกปัจจุบัน Application of social sciences to explain human behavior, and factors affecting the social relations. Resource and environment, social changes, political rustler and social dynamic in Thai society. Law and social relations social stability and adaptation of Thai society in today’s world.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl