คณะสังคมศาสตร์

01450101 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน (Thai Society and ASEAN Community in Today’s World) 3(3-0-6)

การประยุกต์สังคมศาสตร์ในการอธิบายสังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลก ปัจจุบัน โดยเน้นสภาพภูมิศาสตร์ การกระจายและโครงสร้างทางประชากร โลกาภิวัตน์ พลวัตทางการเมือง กฎหมาย สมดุลทางสังคม และการปรับตัวของคนในสังคม Application of social sciences to explain the Thai society and the ASEAN community in today’s world, emphasizing geographic conditions, population distribution and structure, globalization, political dynamism, laws, social balance and the adjustment of people in society.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl