คณะวิทยาศาสตร์

01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Technology) 3(2-2-5)
 แนวคิดพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ ลักษณะเฉพาะและสว่นประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวดเ์ว็บ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ ความมั่นคงและภาวะส่วนตัว จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ Computer and information technology basic concepts, characteristics and components of computer systems, computer networks, Internet and World Wide Web, computer applications, principles of information system development, security and privacy computer ethics.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl