คณะวิทยาศาสตร์

01404101 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) 3(3-0-6)

หลักการต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ แนวคิดพื้นฐานทางชีววิทยาเคมี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์กับมนุษย์และสังคม ประโยชน์และการนำไปใช้ Principles in physical and biological science. Basic concepts in biology, chemistry, physics and environmental science; related to human and society; its uses and application.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl