คณะมนุษยศาสตร์

01395103 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร III (Communicative Korean III) 3(3-0-6)

โครงสร้างและหลักไวยากรณ์พื้นฐาน คำศัพท์และส านวนในสถานการณ์เพื่อการ ติดต่อสื่อสาร สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจำวัน เขียนข้อความสั้นๆ Fundamental structure and grammar. Vocabulary and expressions in communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl