คณะมนุษยศาสตร์

01390102 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 3(3-0-6)

01390102 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 3(3-0-6) ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ และแนวโน้มของการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ บทบาท หน้าที่และคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การมี ส่วนรวมของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของโลกและของ ประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่ Definition, significance, components, patterns and trends of creative tourism. Roles, Duties and characteristics of creative tourists. Participation of creative tourists in the conservation of art and culture, local wisdom and environment. Creative tour routings and tourist activities of the world and Thailand. Field trips required.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl