คณะมนุษยศาสตร์

01387104 ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน  (Philosophy and Religion in ASEAN Countries) 3(3-0-6)

01387104 ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน 3(3-0-6) (Philosophy and Religion in ASEAN Countries) ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน อิทธิพลที่มีต่อวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และวิถีชีวิตของแต่ละประเทศ ความเหมือน ความแตกต่าง และ การผสมผสานกันของปรัชญาและศาสนา กระแสโลกาภิวัตน์ต่อปรัชญาและศาสนาใน ประเทศอาเซียน Philosophy and religion in ASEAN Countries. Their influence upon culture, politics, economics, education and way of life in each country. Similarities, differences and interfaith dialogue of Philosophy and religion. Globalization to Philosophy and religion in ASEAN country.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl