01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา (Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism)

คณะมนุษยศาสตร์

01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา (Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism) 3(3-0-6)
ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คำสอนในพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างคำสอนในพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์ General characteristics of Buddhism and philosophy of sufficiency economics. Sufficiency economics according to His Majesty the King Rama IX’ initiation. Teachings in Buddhism concerned with sufficiency economics. Relationship between Buddhist teaching and the King’s Philosophy of sufficiency economics. Applying the sufficiency economics in life and society. Sufficiency economics in globalization.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl