คณะมนุษยศาสตร์

01355208  ภาษาอังกฤษจากเพลง (English through Songs) 3(3-0-6)

ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การนำศัพท์และสำนวนจากบท เพลงไปใช้ในชีวิตประจำวัน การออกเสียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน การเน้นจังหวะให้เหมาะสมกับลีลาและท่วงท่าในการพูด เพื่อให้ สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง Practice in listening and speaking skills by focusing on songs and music as means of communication. Besides listening comprehension enhancement, learning new vocabulary, idioms and correct pronunciation including stress, rhythm and intonation will improve verbal and non-verbal communication abilities.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl