คณะมนุษยศาสตร์

01355204  การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Fundamental English Listening-Speaking) 3(3-0-6)

การฝึกทักษะฟัง-พูด โดยใช้กิจกรรมหลากหลายรูปแบบในหัวข้อต่างๆ โดย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Practicing listening and speaking skills through various activities in a variety of topics with an emphasis on helping students practice their English.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl