คณะมนุษยศาสตร์

01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Fundamental English Structure) 3(3-0-6)

วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาเขียนจากบทความหรือเรื่องที่ตัดตอนมาซึ่งมีความยากง่ายของภาษาอยู่ในระดับปานกลางให้เห็น และเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในประโยคและระหว่างประโยคเพื่อเป็นฐานในการอ่าน การเขียน และการแปล Structure analysis of written language based on articles or excerpts at the intermediate language level to gain an insight into the relationships of the elements within the sentence structure and those between sentences. This is to serve as a fundamental basis leading towards development in reading, writing and translation abilities.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl