คณะมนุษยศาสตร์

01355115  ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ II (English for Pre-Medical Students II) 3(3-0-6)
ฝึกอ่านจับใจความสำคัญ จดบันทึกย่อ ศึกษาโครงสร้างทางภาษา ฝึกเขียนสรุป และความเรียงสั้น ๆ Practice reading comprehension, looking for main ideas, and note-taking. Study language structures. Practice writing summaries and compositions.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl