คณะมนุษยศาสตร์

01355114  ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ I (English for Pre-Medical Students I) 3(3-0-6)

ฝึกอ่านบทความด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จากตำรา เอกสารทางวิชาการ วารสารตลอดจนสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเทคนิคการอ่านที่สอดคล้องกับ ลักษณะของบทความนั้นๆ ฝึกเขียนตลอดจนสรุปสาระสำคัญของบทความ Practice reading articles on medical science from textbooks, technical documents, journals and other related publications using reading techniques relevant to each type of article. Practice writing and summarizing articles.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl