คณะมนุษยศาสตร์

01354411  ภาษาเขมร III (Khmer III) 3(3-0-6)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์และส านวนภาษาเขมร 1,200 คำ การเล่าเรื่อง การแสดงทรรศนะ Listening, speaking, reading, and writing skills with a vocabulary of 1,200 Khmer words and idioms. Telling stories. Expressing views

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl