01354311 ภาษาเขมร I (Khmer I)

คณะมนุษยศาสตร์

01354311  ภาษาเขมร I (Khmer I) 3(3-0-6)

ระบบเสียงภาษาเขมร เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาเขมรกับภาษาไทย การอ่านและการเขียนตัวอักษรเขมร ไวยากรณ์ภาษา เขมร ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนขั้นพื้นฐาน คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 400 คำ The sound system of Khmer. Comparison of the Khmer and the Thai sound systems. Reading and writing Khmer script. Khmer grammar. Basic listening speaking, reading and writing skills with a vocabulary of 400 words used in everyday life.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl