คณะประมง

01254201 สาหร่ายและพรรณไม้น้้าเพื่อสุขภาพ (Algae and Aquatic Plants for Health) 3(3-0-6)

ความรู้เบื้องต้น สถิติและความสำคัญทางเศรษฐกิจ การจัดจ าแนกชนิด การแพร่กระจาย การใช้ประโยชน์และอันตรายของ สาหร่ายและพรรณไม้น้ำ การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในระดับอุตสาหกรรม แนวโน้มการตลาด งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ สุขภาพ Basic knowlead, statistic and economic importance, classification, distribution, utilization and hazard of algae and aquatic plants. Production of health products in industrial scale. Trend of marketing, research and development of new health products.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl