01175169 การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม (Exercise for developing Holistic Health)

คณะศึกษาศาสตร์

01175169 การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 2(1-2-3)

01175169 การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 2(1-2-3) (Exercise for developing Holistic Health) หลักการและวิธีการออกกกำลังกาย การบูรณาการออกกำลังกายและสร้าง โปรแกรมการออกก าลังกายแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งการประเมิน สมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง เพื่อคงไว้ซึ่งการมีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพที่ดี Principle and methods of exercise, integrates, and creation of holistic exercise program for health, including self-assessment of physical fitness and good health.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl