คณะศึกษาศาสตร์

01175168 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ (Jogging for Health) 1(0-2-1)

การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมการวิ่งเหยาะ ทักษะและความรู้พื้นฐานการ วิ่งเหยาะ การประยุกต์กิจกรรมการวิ่งเหยาะไปสู่การออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ แต่ละบุคคลในชีวิตประจ าวันและสุขภาพสังคม Exercise with jogging activity. Fundamental jogging skills and knowledge. Applying jogging activity to promote personal and social health with exercise lifestyle in daily lives.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl