คณะศึกษาศาสตร์

01175134 โปโลน้ า (Water Polo) 1(0-2-1)

ประวัติความเปนมา เทคนิคและทักษะเบื้องตนของโปโลน้ า การส่ง การรับและ การเลี้ยงลูกโปโล การยิงประตูการเปนผู้รักษาประตูกลวิธีการเล่นเปนทีม การรักษา อุปกรณ์ ความปลอดภัยในการเล่น กติกาการแข่งขัน History, basic skills and techniques in water-polo, passing, receiving, dribbling, shooting and how to be the goal-keepers, strategies in team playing and how to be saved while playing in the water, regular and rules.

คณะศึกษาศาสตร์

01175134 โปโลน้ า (Water Polo) 1(0-2-1)

ประวัติความเปนมา เทคนิคและทักษะเบื้องตนของโปโลน้ า การสง การรับและ การเลี้ยงลูกโปโล การยิงประตูการเปนผูรักษาประตูกลวิธีการเลนเปนทีม การรักษา อุปกรณ ความปลอดภัยในการเลน กติกาการแขงขัน History, basic skills and techniques in water-polo, passing, receiving, dribbling, shooting and how to be the goal-keepers, strategies in team playing and how to be saved while playing in the water, regular and rules.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl