01174231* นันทนาการเบื้องต้น (Introduction to Recreation)

คณะศึกษาศาสตร์

01174231* นันทนาการเบื้องต้น (Introduction to Recreation) 2(2-0-4)

ประวัติ ความมุ่งหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของนันทนาการในสังคม ประเภทของนันทนาการ สิ่งอำนวยความสะดวก ทางนันทนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างนันทนาการศึกษาทั่วไปและวิชาชีพอื่นๆ Knowledge and information on the history of recreation, its purposes, importance, and benefits derived from recreation in the social setting; type of recreation, facilities and equipment used in recreation; and relationships between recreation and general education an other fields. (*เฉพาะหลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา และ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl