01174122 การเรียนรู้เชิงนันทนาการโดยการเดินทางในต่างประเทศแบบประหยัด

คณะศึกษาศาสตร์

01174122 การเรียนรู้เชิงนันทนาการโดยการเดินทางในต่างประเทศแบบประหยัด (Recreational Learning through Backpack Traveling) 3(3-0-6)

รูปแบบการใช้เวลาว่างเพื่อนันทนาการและแนวคิดการท่องเที่ยว เรียนรู้การใช้ เวลาว่างเพื่อพัฒนาสุขภาพกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การส่งเสริมภาวะผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาแหล่ง ข้อมูลนันทนาการ การใช้เวลาว่าง การท่องเที่ยว และการพัฒนาประเทศต่างๆใน ภูมิภาคอาเซียน การจัดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเอง การจัดโปรแกรม การศึกษานอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ขณะเดินทาง การประเมินผลการจัดการเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ The leisure model for recreation and tourism concept, leisure learning for physical emotion social and intellectual development, leadership promotion effectiveness teamwork, using technology to seeking recreation leisure tourism and ASEAN country developing resources information, outbound traveling management by oneself, outdoor education program management for enhance new experience learning, problem solving as travel emergency, assessment of outdoor education arrangement.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl