คณะศึกษาศาสตร์

01173151 เอดส์ศึกษา (AIDS Education) 2(2-0-4)

ศึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ ในประเด็นของสาเหตุ การติดต่อและการแพร่ระบาดของโรคภาวะเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมการติดเชื้อโรค ลักษณะอาการและอาการแสดงของโรค การตรวจหาโรค แนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ความรู้โรคเอดส์สู่นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีการศึกษาและดูงานนอกสถานที่ A study on AIDS in relation to its causes, infection, and transmission. Risk factors contributing to HIV infection. Symptoms and signs of this disease. Its detection and measures for prevention and control of transmission. Public relation and dissemination of information approach to students and the public as well. Field trip.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl