คณะเศรษฐศาสตร์

01119407 การจัดการและการพัฒนาธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Management and Development) 3(3-0-6)
ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะเฉพาะของระบบธุรกิจการเกษตร การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ ต่อการจัดการธุรกิจการเกษตร ทั้งในด้านการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูป การเงิน ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ ระบบ สารสนเทศ การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจการเกษตร และแนวนโยบายของรัฐในการพัฒนาธุรกิจการเกษตร Definition, significance and characteristics of agribusiness system Changes in external environments, on agribusiness management including, procurement, processing, finance, human resource and management information system. Agribusiness project analysis and public policy in agribusiness development.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl