คณะอุตสาหกรรมเกษตร

01015202 เกษตรวิถีไทย (Thai Lives Agriculture) 3(3-0-6)

ประวัติการเกษตรของชาติไทย เกษตรกับชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน การเกษตร การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของ เหลือทางการเกษตร Thai agriculture history, agriculture and daily life, local wisdom in agriculture, current crops cultivation and animal production, utilization of agricultural produce and residue.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl