คณะเกษตร

01009102  ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  (Agricultural Resources and Environment) 3(3-0-6)

ธรรมชาติและความส าคัญของทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ประเภทของทรัพยากรเกษตรและผลกระทบของการใช้ต่อสิ่งแวดล้อมและการ ดำรงชีวิต Nature and importance of agricultural resources and environment, types of agricultural resources and impact of their uses on environment and living.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl