01007101 พืชสวนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Horticulture for life Quality and Environment)

คณะเกษตร

01007101 พืชสวนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Horticulture for life Quality and Environment)  2(2-0-4)

มนุษย์กับพืชสวน การจัดกลุ่มพืชสวนอย่างง่าย ความหลากหลายของพืชสวนใน เขตร้อน พืชสวนในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องส าอาง ไม้ดอกไม้ประดับ การใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายของพืชสวนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและบำบัดโรค ทั้งร่างกายและจิตใจ และการพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนเพื่อลดปัญหา สิ่งแวดล้อม Man and horticulture. Simple grouping of horticultural crops. Diversity of horticultural crops in the tropics. Horticultural crop groups: food, beverage, medicine, cosmetic, flower and ornamental. Utilization of horticultural crop diversity for health promoting, preventing and treatment of both physical and mental diseases, and development of sustainable cropping system to reduce environmental problems.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl