แบบสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวัง ต่อการให้บริการของศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)

แบบสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวัง ต่อการให้บริการของศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)

แบบสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวัง ต่อการให้บริการของศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ

(One Stop Student Services Center)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIP3Acy1gbsRXj7l_vh8D6Dj-FfpEtwZ7-EuqQ-XMJKv79kA/viewform?fbzx=5919103306547040000

(ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ)
ขอบพระคุณในความร่วมมือค่ะ