ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของสำนักบริหารการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของสำนักบริหารการศึกษา

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของสำนักบริหารการศึกษา

 

  • ตำแหน่งที่ 1             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี)  1  อัตรา  สังกัดฝ่ายการศึกษานานาชาติ
  • ตำแหน่งที่ 2             นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)  1  อัตรา  สังกัดฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ

รายละเอียดเพิ่มเติม