รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักบริหารการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักบริหารการศึกษา 
  2. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย  
  3. ใบสมัคร  
  4. แผนการดำเนินการสรรหาหัวหน้าฝ่าย