รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

  • นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท)  จำนวน  1  อัตรา  (สังกัดฝ่ายการศึกษานานาชาติ)

รายละเอียดเพิ่มเติม  

Total Page Visits: 3388 - Today Page Visits: 185