คณะวิทยาศาสตร์

01401201 พืช มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (Plants, Man and Environment) 3(3-0-6)
การเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม การน าพืชมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร การค้า การแพทย์ อุตสาหกรรม โดยยังคงรักษาสมดุลกับธรรมชาติ มีการศึกษานอกสถานที่ Plants in response to environment. Utilization of plants and plant products in agriculture, commerce, medicine and industry with awareness of keeping balance between sustainable development and nature conservation. Field trip required.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl