ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักบริหารการศึกษา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักบริหารการศึกษา

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักบริหารการศึกษา

จำนวน  1  ตำแหน่ง  1 อัตรา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม