ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักบริหารการศึกษา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักบริหารการศึกษา

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักบริหารการศึกษา

จำนวน  4  ตำแหน่ง  7  อัตรา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม