ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารระพีสาคริก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564

เลขที่ B1/2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Total Page Visits: 2 - Today Page Visits: 1