ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารระพีสาคริก และอาคารกำพล อดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารระพีสาคริก และอาคารกำพล อดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารระพีสาคริก

และอาคารกำพล อดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

เลขที่ B4/2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม