ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระยะเวลา 12 เดือน

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระยะเวลา 12 เดือน

ขอบเขตของงานประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

 

  •  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารระพีสาคริก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาาสตร์ บางเขน

ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Total Page Visits: 4 - Today Page Visits: 1