สถานที่ติดต่อ

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ที่อยู่ :         เลขที่ 50 อาคารระพีสาคริก ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2118 0100
Fax :          0 2118 0109
Email :     registrar@ku.ac.th

การเดินทาง

เดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ 


ขึ้นจากหน้า ท่าอากาศยานดอนเมือง
สาย 29 (รังสิต – หัวลำโพง)
สาย 59 (รังสิต – สนามหลวง)
สาย 187 (หมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง 3 – ท่าน้ำสี่พระยา)
สาย 510 (ม.ธรรมศาสตร์รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
สาย 538 (รพ.สงฆ์ – ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
สาย 555 (รังสิต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

เดินทางโดยรถยนต์


จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ผ่านถนนหมายเลข 31 และ
ทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สังคมออนไลน์ :