การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง

วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตกำแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ศุกร์ 31 สิงหาคม 2555 - ศุกร์ 14 กันยายน 2555
วิทยาเขตบางเขน
เสาร์ 01 กันยายน 2555 - อาทิตย์ 30 กันยายน 2555
วิทยาเขตบางเขน
จันทร์ 20 สิงหาคม 2555 - จันทร์ 08 ตุลาคม 2555
วิทยาเขตบางเขน
จันทร์ 29 ตุลาคม 2555 - จันทร์ 05 พฤศจิกายน 2555
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตกำแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สถาบันสมทบ
จันทร์ 05 พฤศจิกายน 2555 - จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2555
วิทยาเขตบางเขน
พฤหัส 27 กันยายน 2555 - อังคาร 20 พฤศจิกายน 2555